Тайлбар

-HYDROFACIAL EDGE SYSTEM LLC АППАРАТ-

Гүн цэвэрлэж чийгшүүлэх нэмэлт ампул :

-Britenol

-Dermabuilder

-Regen CF

-Glysal Peel

-Glysal Peel MD

-Glysal Prep

  • Хугацаа: 60 мин