Тайлбар

Биед цахилгаан дамжуулж үйлчилгээг үзүүлж эмчилнэ

  • Хугацаа: Эмчилгээний хугацаа 30 минут