Тайлбар
MARK-VU PSI
Арьс оншилгооны MARK-VU PSI аппарат нь арьсны үйл ажиллагаа тослог ялгаруул алт ,чийгшилт хадгалалт,арьсны гуужилт.арьсны насжилт эрүүл мэндийн байдал гэсэн 5 үзүүлэлтээр дүгнэж тухайн арьсны баланс алдагдалтыг тоон үзүүлэлт , 4 –н өнгийн LED гэрэл болон графикаар үзүүлэн оношилдог.
  • Хугацаа: 30 мин