Тайлбар

Хэт ягаан туяаны бариултай бөгөөд эдгээр нь электродын тусламжтайгаар булчингийн цахилгаан өдөөлтийг хангаж үйлчилгээг үзүүлж эмчилнэ

  • Хугацаа: эмчилгээний хугацаа 30 минут