Тайлбар

Биед радио давтамж, өндөр давтамжийн хэт авианы долгион ашиглан энергийн эх үүсвэрийг эд эсэд гүн нэвтрүүлж таны арьсыг эрүүлжүүлэх үйлчилгээг үзүүлж эмчилнэ

  • Хугацаа: эмчилгээний хугацаа 30 минут