Тайлбар

Артер вэнийн болон тунгалагийн эргэлтийг зохицуулж, эсийн чадавх болон эсийн доторх шингэний хөдөлгөөнийг сэргээх замаар арьс сулралт болон арьсны хөгшрөлтийг удаашруулж үйлчилгээг үзүүлж эмчилнэ

  • Хугацаа: Эмчилгээний хугацаа 60 минут