Тайлбар

Биед цахилгаан дамжуулж үйлчилгээг үзүүлж эмчилнэ

  • Хугацаа: эмчилгээний хугацаа 30 минут