Тайлбар

Хэт авианы болон радио давтамжийн дулааны энергийг хурдан хугацаанд дамжуулан үйлчилгээ үзүүлж эмчилнэ

  • Хугацаа: Эмчилгээний хугацаа 60 минут